Kassakone farex amber

Jokainen yrittäjä, joka käyttää verovelvollisia kassakoneita omassa yrityksessään, kamppailee useiden näiden laitteiden aiheuttamien ongelmien kanssa. Kuten kaikki elektroniset laitteet, kassakoneet eivät ole vikoja ja toisinaan pilaavat. Yrityksen omistaja ei tiedä, että jossakin vaiheessa, jossa tietokanta tehdään kassakoneella, sen pitäisi olla toinen tällainen laite - vain jos kyseessä on merkittävä vika.

Varapankkikoneen puuttuminen myydessään tavaroita tai palveluja voi johtaa veroviraston määräämiin seuraamuksiin, sillä se estää myyntikirjeen rikkomisen päälaitteen rikkoutumispaikassa. Kassakoneen kanssa tallennetuissa asiakirjoissa olisi oltava verokassan palvelukirja. Tässä tekstissä kaikki laitteen korjaukset on syötetty, ja on joitakin vinkkejä kassakoneen verotukseen tai ajatusten vaihtamiseen. Huoltotyössä tulee syöttää yksilöllinen numero, jonka verovirasto on antanut kassalle, yrityksen nimi ja sen paikan osoite, jossa käteistä käytetään. Kaikki nämä uutuudet ovat voimassa verotarkastusten onnistumisessa. Kassakoneen tietoisuudessa tapahtuvat muutokset ovat myös osa erityisverkoston tehtäviä, joilla jokaisella kassakoneita käyttävällä yrittäjällä olisi oltava allekirjoitettu sopimus. Mikä on hyvää - sinun tulee ilmoittaa verovirastolle kaikista kassapalvelun muutoksista. Veron määräiset myynnit olisi tehtävä jatkuvasti, joten mikäli kassakone on täynnä, lausunto on vaihdettava uuteen, kun muistetaan muistin lukeminen. Kassakortin muistin lukeminen voi olla olemassa myös silloin, kun sitä korjataan, mutta myös vain valtuutettu yksikkö. Lisäksi tämä kohta on tarkoitus suorittaa veroviraston työntekijän läsnä ollessa. Verotietokannan lukemisen jälkeen rakennetaan sopiva pöytäkirja, jonka yksi kopio menee verovirastolle ja toinen yrittäjälle. Se edellyttää, että tämä pöytäkirja tallennetaan kassakoneeseen liittyvien lisäasiakirjojen mukaisesti - sen poissaolo voi vaikuttaa viraston määräämään seuraamukseen.