Kassakone tai voitko myyda

Bioveliss Tabs

Jokainen veronmaksaja, joka on velvollinen kirjaamaan tavaroiden ja palveluiden myynti kassakoneella, on täysin tietoinen viimeisimmästä tilanteesta, kuinka monta yksityiskohtaista edellytystä kyseisen laitteen käyttäjille on täytettävä. Tällaisten vaatimusten mukainen juoma on säännöllinen tekninen tarkastus kassasta. Mistä se tulee ja milloin se tulisi tehdä? Mitä ominaisuuksia veroilmakassalla on ja tekninen katsaus? Tietoja tästä osoitteessa

Alv-lain mukaan kassakoneille on tehtävä määräajoin teknisiä tarkastuksia. Edellä mainitun päivämäärän jälkeen tätä ehtoa on jatkettu. Tällaisen tarkastuksen suorittaa asianmukainen yksikkö. Ennen 1. joulukuuta 2008 kassakoneiden teknisissä tarkastuksissa oli määräaika. Tällä hetkellä sitovissa säädöksissä kassakoneita olisi tarkistettava kahden vuoden välein verotuksesta tai uudesta tarkistuksesta. Menestyksekkäästi, kun verovelvollinen ei täytä sellaista velvoitetta, että hänelle asetetaan seuraamuksia. Tähän sisältyy muun muassa tietoja sakkojen määräämisestä veronmaksajalle verorikkomuksesta, koska sitä, että kassaa ei toimiteta määräaikaistarkastuksessa, pidetään kirjan virheellisenä pitämisenä. Tällainen perustelu johtuu rikoslain 61 §: n 3 momentista.Onko luomassa tapahtumaa, jonka vastuulla on suorittaa tällainen arviointi? Tietysti loman seuraaminen tässä esimerkissä on verovelvollisen eikä palvelun vieressä. Novitus delio -kassakoneen omistajan tulee ilmoittaa palvelulle tällaisesta välttämättömyydestä siihen liittyvällä tarkistuspäivänä. Toisaalta kassanhoitaja yhdessä 31 §: n 3 momentin kanssa. Asetuksen 4 artiklan mukaisesti kassakoneiden olisi itse asiassa tehtävä kassakoneiden pakollinen tekninen tarkistus viiden päivän kuluessa ilmoituksesta.Veronmaksajien tulisi mainita, että pakollisen kassakoneiden tarkistamisen määräajan noudattamatta jättäminen johtaa siihen, että alennus on palautettava ostoasteestaan. Veronmaksajiin kohdistetaan tällaisia ​​seuraamuksia, jotka kolmen vuoden kuluttua tavaroiden / palveluiden myynnin kirjaamisen aloittamisesta eivät valmistelleet kassakoneita tekniselle näytölle hyvällä palvelulla asetetussa määräajassa.Yhteenvetona on syytä muistuttaa, että käyttäjä on vastuussa määräajan noudattamisesta.